Sunday Masses 

6:30 am (English)
8:00 am (Spanish) 
9:45 am (English) 
11:30 am (English) 
1:00 pm (Portuguese) 
2:30 pm (1st & 3rd Sunday Chinese Mass) 
4:00 pm (English) 
5:30 pm (English) 
7:00 pm (English)

Saturday Evening (Anticipated) Mass

5:00 pm (English) 
7:00 pm (English, except 1st and 3RD Saturday -
Bilingual: English/Filipino)

Weekday Mass

Monday - Friday: 8:00 am and 6:30 pm
Saturday: 8:00 am

Holy Days and Holidays

8:00 am and 6:30 pm

Mass.jpg