Mass Times

Mass Times

Sunday Masses: 
     6:30 am (English)
     8:00 am (Spanish) 
     9:45 am (English) 
    11:30 am (English) 
    1:00 pm (Portuguese) 
    2:30 pm (1st & 3rd Sunday Chinese Mass) 
    4:00 pm (English) 
    5:30 pm (English) 
    7:00 pm (English)

Saturday Evening (Anticipated) Mass:
     5:00 pm (English) 
     7:00 pm (English, except 1st and 3RD Saturday 
                   - Bilingual: English/Filipino)

Weekday Mass:
     Monday - Friday: 8:00 am and 6:30 pm
     Saturday: 8:00 am

Holy Days and Holidays:
     8:00 am and 6:30 pm